Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Τα αντικαταθλιπτικά παχαίνουν


Είναι γνωστή η σχέση μεταξύ της αύξησης του σωματικού βάρους και αρκετών κύριων κατηγοριών αντικαταθλιπτικών, όπως είναι οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs), π.χ. η σερτραλίνη (Zoloft) και τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, π.χ. η αμιτριπτυλίνη (Elavil). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η αύξηση του σωματικού βάρους είναι μια πιθανή βραχυπρόθεσμη παρενέργεια των φαρμάκων.

Ωστόσο, πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The BMJ, υποδηλώνει ότι τα αντικαταθλιπτικά σχετίζονται επίσης με συνεχή αύξηση βάρους. Οι ερευνητές ανέλυσαν τις πληροφορίες για την υγεία περισσότερων από 300.000 ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο (μέσος όρος ηλικίας 51 ετών), οι οποίοι είχαν μετρήσει το βάρος τους και το δείκτη σωματικής μάζας σε ιατρούς μεταξύ 2004 και 2014. Περίπου σε 18% είχαν συνταγογραφηθεί αντικαταθλιπτικά. Κατά την περίοδο της μελέτης, τα άτομα που έλαβαν αντικαταθλιπτικά είχαν 21% υψηλότερο κίνδυνο αύξησης βάρους τουλάχιστον κατά 5% ή και περισσότερο, σε σύγκριση με άτομα που δεν έλαβαν αντικαταθλιπτικά. Ο κίνδυνος κορυφώθηκε κατά το δεύτερο και τρίτο έτος. Δεν υπήρξαν ενδείξεις αύξησης του βάρους μετά από επτά χρόνια. 

Η μελέτη ήταν παρατηρητική (observational study) και για αυτό το λόγο δεν απέδειξε στατιστικά ότι τα αντικαταθλιπτικά προκαλούν αύξηση βάρους. 

Ωστόσο, προν το παρόν ο στόχος της μελέτης είναι να ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους να συζητούν με τους γιατρούς τους σχετικά με την αύξηση του σωματικού βάρους ως πιθανή παρενέργεια των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Και βέβαια να πάρουν τα αντίστοιχα προληπτικά μέτρα  για αυτή την πιθανή και καθυστερημένη αύξηση του βάρους τους, αν χρησιμοποιούν τα φάρμακα.

Πηγές: BMJ, Harvard Heart Letter, Δ. Ψυρρόπουλος