Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ευθύνονται τα γονίδια για την πίεση και την ταχυκαρδία στην άσκηση;Ευθύνονται τα γονίδια για την υψηλή πίεση και την ταχυκαρδία στην άσκηση;

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της άθλησης η καρδιακή συχνότητα και η αρτηριακή πίεση αυξάνονται διαφέροντας όμως από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Σε νέα μελέτη (The Journal of Physiology, Dr. Philip J. Millar, University of Guelph, Canada) οι συγγραφείς της αναφέρουν ότι γενετικές ιδιαιτερότητες σε υποδοχείς των σκελετικών μυών ρυθμίζουν την συχνότητα που η καρδιά πάλλεται και το επίπεδο που ανεβαίνει η αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της άθλησης. 

Οι υποδοχείς αυτοί είναι εξειδικευμένα οργανίδια που ανιχνεύουν αλλαγές που συμβαίνουν στον οργανισμό κατά τη διάρκεια της άσκησης (π.χ. υψηλότερη θερμοκρασία, λιγότερο νερό, αλλαγές στα επίπεδα των ηλεκτρολυτών, κ.α.) και προκαλούν ανάλογες και διαβαθμισμένες αντιδράσεις από τα διάφορα συστήματα του σώματος (π.χ. το καρδιαγγειακό σύστημα).

Είναι επιστημονικά γνωστό ότι οι μεγάλες διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης κατά την άσκηση σχετικά νεότερων σε ηλικία αθλούμενων καθιστούν πιθανότερη τη μελλοντική εκδήλωση υπέρτασης. Στο πλαίσιο αυτό οι συγγραφείς της μελέτης μέτρησαν την αρτηριακή πίεση και την καρδιακή συχνότητα 200 υγιών ανδρών και γυναικών πριν και μετά από συγκεκριμένη άσκηση κάνοντας επίσης και ανάλυση γονιδιώματος των υποδοχέων των σκελετικών μυών. 

Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι η συχνή παρουσία δύο γονιδιακών μεταλλάξεων στους υποδοχείς των σκελετικών μυών είχε στενή σχέση κυρίως με την εμφάνιση υψηλών τιμών αρτηριακής πίεσης ιδιαίτερα στους άνδρες και λιγότερο με την εμφάνιση σχετικά πρώιμης ταχυκαρδίας. 

Φαίνεται ότι, αν και η μελέτη αυτή είναι βασίζεται σε μικρό στατιστικό δείγμα, η καλύτερη κατανόηση των λόγων που κάποιοι ανταποκρίνονται διαφορετικά στις αθλητικές δραστηριότητες είναι εξαιρετικά σημαντική στην ανίχνευση καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου και την άμεση παρέμβαση για την πρόληψη ή τη θεραπεία τους.

Πηγές: The Journal of Physiology, Δ. Ψυρρόπουλος