Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Στόχος: η επιμήκυνση της ζωής με υγεία και όχι με χρόνια νοσήματα ...!

Mία πρόσφατη οικονομοτεχνική έκθεση του Economist, σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των χρόνιων ασθενειών στην Ευρώπη από την παιδική ηλικία μέχρι τη γήρανση, αναφέρει τα εξής:

Επισημάνσεις - Δεδομένα

Το 70% με 80% των ευρωπαϊκών δαπανών, δηλαδή 700 δισεκατομμύρια  ευρώ δαπανάται για τη θεραπεία και περίθαλψη των χρονίως πασχόντων ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χρόνιες ασθένειες αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 86% των θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή η μάστιγα/πληγή είναι σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμη.
Η ιατρική υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της βαρύτητας της νόσου μπορεί να προβλεφθεί, ή τουλάχιστον να καθυστερήσει σημαντικά, μέσω ενός συνδυασμού από μέτρα πρωτογενούς πρόληψης, προσυμπτωματικού ελέγχου και έγκαιρης παρέμβασης.

"Ένα γραμμάριο πρόληψης αξίζει όσο ένα κιλό θεραπείας".
Οι «τέσσερις βασικές αρχές» της πρωτογενούς πρόληψης είναι ήδη γνωστές: Υγιεινή διατροφή, τακτική άσκηση, η αποχή από το κάπνισμα και η αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Η πρόληψη περιλαμβάνει επίσης την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση.
Ενώ η πρωτογενής πρόληψη επικεντρώνεται στον υγιεινό τρόπο ζωής, η δευτερογενής πρόληψη (έγκαιρη εξέταση και διάγνωση) και η τριτογενής πρόληψη (έγκαιρη παρέμβαση με στόχο την επιβράδυνση της εξέλιξης των διαγνωσθέντων ασθενειών), διαδραματίζουν επίσης σημαντικούς ρόλους στην μείωση της επιβάρυνσης των χρόνιων παθήσεων.

Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για την αντιμετώπιση των χρόνιων παθήσεων.
Οι καρδιαγγειακές παθήσεις ( καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, έμφραγμα, κ.α. ), ο διαβήτης τύπου 2, η παχυσαρκία, η αρτηριακή υπέρταση ( πίεση ), η άνοια, οι παθήσεις του ήπατος - των νεφρών - των πνευμόνων και ο καρκίνος είναι δυνατόν να εμφανιστούν πολύ αργότερα ή και να αποτραπεί η εκδήλωσή τους με την εφαρμογή υγιεινών πρακτικών από τη παιδική ηλικία. 

Η περίθαλψη των χρόνιων παθήσεων έχει συγκεκριμένες ανάγκες σε σύγκριση με την άμεση φροντίδα, και πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.
Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη περίθαλψη για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια καθώς και οι δωρεάν ιατρικοί πόροι για τους ασθενείς που χρήζουν άμεσης φροντίδας, οι κοινότητες και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερους πόρους στην ευεξία, στην πρόληψη και στα προγράμματα διαχείρισης ασθενειών για τους χρόνιους ασθενείς.

Η υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και με επίκεντρο τον ασθενή στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Η ενσωμάτωση των ιατρικών και άλλων υπηρεσιών, όπως η ψυχική υγεία, η κατ’ οίκον περίθαλψη και η εκπαίδευση σε μεθόδους αυτό-ελέγχου και αυτό-φροντίδας, είναι σημαντικά στοιχεία στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, με επίκεντρο τον χρόνιο ασθενή, συστήματος υγείας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ασθενείς που πάσχουν από περισσότερες από μία ασθένειες, που πρέπει συχνά να συντονίζουν την δικής τους φροντίδα ανάμεσα στους εξειδικευμένους φροντιστές του υπάρχοντος συστήματος.

Η υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να επεκταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας παροχής φροντίδας.
Ως μέρος του ασθενοκεντρικού συστήματος υγείας, οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα για τον εαυτό τους, με την κατάλληλη υποστήριξη από μια ποικιλία φροντιστών – όχι απαραίτητα όλοι ιατροί. Φαρμακοποιοί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στην κοινότητα, φροντιστές στο σπίτι και άλλοι μπορούν να διαδραματίζουν ρόλο, και βρίσκονται συχνά σε καλύτερη θέση από τους ιατρούς και τα νοσοκομεία σχετικά με την παροχή μακρόχρονης καθοδήγησης και προσωπικής φροντίδας στους ασθενείς.

Οι εργοδότες και οι ασφαλιστές υγείας έχουν σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της χρόνιας νόσου.
Τα προγράμματα υγείας και ευεξίας, όλο και περισσότερο προσφέρονται από προοδευτικούς εργοδότες, ως ένας τρόπος διασφάλισης ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας είναι σε θέση να παραμείνουν στη δουλειά τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι ασφαλιστές υγείας έχουν επίσης αυξήσει τις χορηγίες για προγράμματα υγείας και ευεξίας, ως κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τους υγιείς τρόπους ζωής και πρακτικές.

Η ψυχική υγεία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του συνδυασμού για την πρόληψη και θεραπεία των χρόνιων ασθενειών.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η απομόνωση και η μοναξιά των ατόμων εκείνων, που η λειτουργικότητα τους είναι μειωμένη εξαιτίας της χρόνιας ασθένειας, επιδεινώνουν την κατάσταση τους. Αρκετές ενθαρρυντικές πρωτοβουλίες στοχεύουν στην μείωση του αισθήματος της μοναξιάς, μέσω της διαχείρισης μεμονωμένων περιπτώσεων και προσωπικής καθοδήγησης για την υγεία. 

Γενικά, οι φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης ενσωματώνουν όλο και περισσότερο τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στη θεραπεία των χρόνιων ασθενών.

Πηγές: http://digitalresearch.eiu.com/extending-healthy-life-years/report/section/executive-summary
& neahygeia.gr