Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Νέο: μεταμόσχευση καρδιάς από γενετικά τροποποιημένα ζώα σε ανθρώπους


Δρ Ψυρρόπουλος Ζ. Δημήτρης (dps.kardiologos@gmail.com & 6944 372 956)

Η μεταμόσχευση οργάνων από ζώα σε ανθρώπους είναι σήμερα "πιο βιώσιμη" 

Σε πρόσφατη έρευνα, η μεταφύτευση καρδιάς από γενετικά τροποποιημένα χοιρίδια στην κοιλιά μπαμπουίνων έχει θεωρηθεί ότι είναι επιτυχής επειδή η λειτουργία της κράτησε πάνω από 1 χρόνο. Αυτό το πείραμα είχε επιχειρηθεί και παλιότερα αλλά οι καρδιές επέζησαν για λιγότερο από 6 μήνες. 

Η μεταμόσχευση καρδιάς είναι σήμερα η κύρια θεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Περίπου 3.000 άνθρωποι στις Η.Π.Α. είναι αυτή τη στιγμή στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση καρδιάς, αλλά παρά το γεγονός αυτό, μόνο 2.000 καρδιές από χορηγούς είναι διαθέσιμες κάθε χρόνο. Εν τω μεταξύ, οι ασθενείς αναμένοντας τη μεταμόσχευση πρέπει να βασίζονται σε μηχανικές συσκευές, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης μόλυνσης, επικίνδυνων θρομβωτικών επεισοδίων και αιμορραγίας.  

Μια προτεινόμενη εναλλακτική λύση είναι η προσωρινή χρησιμοποίηση καρδιάς ζώων σε ανθρώπους, η οποία είναι γνωστή ως ξενομεταμόσχευση

Ο επικεφαλής της συγκεκριμμένης έρευνας Dr Muhammad M. Mohiuddin (Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς, Πνευμόνων και Αίματος, Ινστιτούτο της Καρδιοχειρουργικής), εξηγεί το σκεπτικό πίσω από τη ξενομεταμόσχευση: 

"Μέχρι να μάθουμε να μεγαλώνουμε τα ανθρώπινα όργανα μέσω της βιομηχανικής των ιστών, γεγονός που είναι πολύ πιθανό στο άμεσο μέλλον, η ξενομεταμόσχευση φαίνεται να είναι μια έγκυρη προσέγγιση μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο ανθρώπινο όργανο για μία κανονική μεταμόσχευση.  Παρά τις πολλές δυσκολίες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, οι πρόσφατες γενετικές και ανοσολογικές εξελίξεις έχουν βοηθήσει να αναζωογονηθεί το επιστημονικό αλλά και το πρακτικό ενδιαφέρον για την ξενομεταμόσχευση."

Τα δύο κύρια προβλήματα που σχετίζονται με τη ξενομεταμόσχευση έγινε προσπάθεια να ξεπεραστούν από την ομάδα του Dr Mohiuddin

Πρώτον, οι χοίροι είχαν τροποποιηθεί γενετικά με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους ώστε να είναι μια πηγή δωρητών οργάνων. Οι χοίροι αυτοί είχαν ανθρώπινα γονίδια ώστε τα όργανά τους να είναι περισσότερο συμβατά με την ανθρώπινη φυσιολογία. Οι χοίροι επελέγησαν επειδή η ανατομία τους είναι παρόμοια με την ανθρώπινη ανατομία. 

Δεύτερον, αντί να χρησιμοποιηθεί η συνήθης γενικευμένη ανοσοκαταστολή για τον περιορισμό της πιθανότητας απόρριψης της μεταμοσχευμένης καρδιάς, εφαρμόστηκε μία πρωτοποριακή ειδική μορφή ανοσοκαταστολής, η οποία είναι λιγότερο τοξική. 


Για να δοκιμαστεί η επιβίωση των γενετικά τροποποιημένων χοίρειων καρδιών, αυτές συνδέθηκαν με τα κυκλοφοριακά συστήματα των μπαμπουίνων στις κοιλίες τους. Οι καρδιές των μπαμπουίνων παρέμειναν στη θέση τους και συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά. 

Το επόμενο βήμα είναι να ερευνηθεί αν αυτές οι γενετικά τροποποιημένες καρδιές των χοίρων μπορούν να αντέξουν την πλήρη υποστήριξη της ζωής. Για να γίνει αυτό, θα αντικατασταθούν οι καρδιές των μπαμπουίνων με τις καρδιές των χοίρων. 

Προσωπικά πιστεύω ότι η ξενομεταμόσχευση θα μπορούσε να βοηθήσει στην προσωρινή αντιστάθμιση της σταθερής έλλειψης των ανθρώπινων οργάνων που διατίθενται για μεταμόσχευση. Επίσης δίνει περισσότερες δυνατότητες για τη χρήση των ζωικών γενετικά τροποποιημένων οργάνων για μεταμόσχευση διαρκείας σε ανθρώπους.

Πηγές: MNT (D. McNamee)