Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Καινούργια μεγάλη έρευνα για το ... κάπνισμα ...!

Δρ Δημήτρης Ζ. Ψυρρόπουλος
(dps.kardiologos@gmail.com & 2310 963 286 & 6944 372 956

Τα συμπεράσματα της νέας μεγάλης πολυετούς μελέτης (Prabhat Jha, M.D. et αl) που πρόσφατα ολοκληρώθηκε πρόσφατα στις Η.Π.Α.  είναι με λίγα λόγια τα εξής:

1. Το κάπνισμα μειώνει το προσδόκιμο ζωής τουλάχιστον κατά δέκα χρόνια. Η διαφορά στο μέσο όρο ζωής, η οποία παρατηρείται ανάμεσα σε καπνιστές και μη καπνιστές προκύπτει κυρίως από την αυξημένη επίπτωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και του καρκίνου στους καπνιστές. 

2. Οι άντρες που δεν καπνίζουν έχουν 61% πιθανότητα να γίνουν ογδόντα ετών ενώ εάν καπνίζουν η πιθανότητα πέφτει στο 26%. Οι γυναίκες που δεν καπνίζουν έχουν 70% πιθανότητα να γίνουν ογδόντα ετών ενώ εάν καπνίζουν η πιθανότητα αυτή πέφτει στο 38%.

3. Τα άτομα που διακόπτουν το κάπνισμα σε ηλικίες 25 έως 34 ετών κερδίζουν γύρω στα έξι χρόνια ζωής ενώ τα άτομα που διακόπτουν το κάπνισμα σε ηλικίες 55-64 ετών κερδίζουν 4 χρόνια. Τα δυσμενή αποτελέσματα του καπνίσματος μειώνονται εντυπωσιακά κατά 90%, εάν κάποιος σταματήσει το κάπνισμα πριν τα σαράντα του χρόνια.