Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Η εξυπνάδα και τα επίπεδα ... χοληστερόλης ...!


Δρ Δημήτρης Ζ. Ψυρρόπουλος

Χοληστερόλη και νοητικές επιδόσεις

Σε τμήμα της πολύ γνωστής μεγάλης μελέτης, τη μελέτη Framingham  στην οποία έλαβαν μέρος περίπου 2.000 άνδρες και γυναίκες (Framingham Heart Study) μελετήθηκε ο συσχετισμός μεταξύ της συνολικής χοληστερόλης και των νοητικών επιδόσεων, όπου μετρήθηκαν ικανότητες όπως η εκλογίκευση, η συγκέντρωση και η προσοχή, η ευχέρεια του λόγου και η εκτελεστική λειτουργία.

Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο η χοληστερόλη, ίσως ένα από τα σημαντικότερα μόρια του οργανισμού, επηρεάζει τη συμπεριφορά μας κατά τη διάρκεια των ετών. Να υπενθυμίσουμε εδώ, ότι η χοληστερόλη είναι το πρώτο και σημαντικότερο μόριο για την παρασκευή πολλών και σημαντικών ορμονών και άλλων ουσιών που ο οργανισμός και κατά βάση το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα χρησιμοποιεί.

Στη μελέτη λοιπόν αυτή έλαβαν μέρος 789 άνδρες και 1105 γυναίκες οι οποίες μετά από εξέταση διαπιστώθηκε ότι δεν έπασχαν από κάποιας μορφής άνοια ή δεν είχαν πάθει κάποιο εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Η μελέτη διήρκησε 18 χρόνια και περιελάμβανε σαφή ερωτηματολόγια και διετήσια λήψη αίματος για την μέτρηση δεικτών με κυριότερη τη χοληστερόλη. Τέσσερα έως έξι χρόνια μετά την περίοδο της παρατήρησης διεξήχθηκαν νοητικά τεστ που σχετίζονται με όλες τις παραπάνω πτυχές της νόησης. Κατόπιν έγιναν στατιστικές διορθώσεις με βάση δημογραφικές και βιοχημικές μεταβλητές.

Το αποτέλεσμα ήταν συντριπτικό. Όλοι όσοι ανήκαν στα ανώτερα επίπεδα χοληστερόλης (από 200 mg/dL και πάνω) είχαν σαφώς ανώτερες νοητικές ικανότητες από αυτούς που ήταν στα χαμηλότερα επίπεδα. Μάλιστα, όσο πιο μεγάλα ήταν τα επίπεδα, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η απόδοση.

Η μεγάλη και έγκυρη αυτή μελέτη είναι ένα ακόμη εξαιρετικό παράδειγμα για το πόσο χρήσιμη είναι η χοληστερόλη και για το πόσο προσεχτικοί πρέπει να είμαστε όταν προσπαθούμε να τη μειώσουμε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, είτε απέχοντας από την κατανάλωσή της είτε με τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο ανθρώπινος οργανισμός χρησιμοποιεί τη χοληστερόλη σε πάνω από 30 βιολογικές διεργασίες μεγάλης σημασίας.

Βιβλιογραφία: Serum cholesterol and cognitive performance in the Framingham Heart Study.
Elias PK, Elias MF, D’Agostino RB, Sullivan LM, Wolf PA.Psychosom Med. 2005 Jan-Feb;67(1):24-30.

Πηγές: www.detoxcenter.gr