Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Μεταβολισμός και ... ύπνος!


Δρ Δημήτρης Ζ. Ψυρρόπουλος

Κοιμήσου και …ο μεταβολισμός σου δουλεύει ...!

Υπάρχουν εδώ και δεκαετίες πολλά επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία συνδέουν την έλλειψη ύπνου αλλά και την μειωμένη ποιότητά του με αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας, στις προηγμένες χώρες και τις χώρες όπου κυριαρχεί η δυτική διατροφή και ο δυτικός τρόπος ζωής. Η σύσταση για τουλάχιστον 7 ώρες ύπνο ημερησίως δεν αφορά μόνο αυτό που ονομάζουμε ευεξία και ξεκούραση αλλά και μια πλειάδα ακόμη νευροχημικών και ορμονολογικών διαδικασιών που διαδραματίζονται στον οργανισμό μας όσο κοιμόμαστε. Όλες αυτές οι διαδικασίες προετοιμάζουν όλο το μεταβολισμό και ενεργοποιούν την παραγωγή συστατικών τα οποία θα μας χρησιμεύσουν κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας.

Μια νέα έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε αυτό το μήνα στο πιο έγκυρο περιοδικό διατροφής The American Journal of Clinical Nutrition, αποδεικνύει ότι υπάρχει σαφής βιοχημική σχέση μεταξύ του περιορισμού του ύπνου και της νευρικής απόκρισης της τροφής. Αυτό που μέχρι τώρα ήταν γνωστό, ήταν ότι η έλλειψη ύπνου μπορεί να προκαλέσει αύξηση της όρεξης μέσω αυξημένων αναγκών για θρεπτικά συστατικά και λόγω μιας εξελικτικής ανάγκης για συσσώρευση ενέργειας. Το τελευταίο συμβαίνει καθώς ο περιορισμός ύπνου εκλαμβάνεται ως επαγρύπνηση λόγω κινδύνου και ο οργανισμός συσσωρεύει ενέργεια για μελλοντική χρήση.

Στην έρευνα αυτή έλαβαν μέρος 30 υγιείς άνδρες και γυναίκες οι οποίοι είτε κοιμόντουσαν για 4 ώρες (περιορισμός ύπνου) είτε για 9 (συνηθισμένος ύπνος) για ένα ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Για τον εντοπισμό των αλλαγών στη νευρική απόκριση έναντι της τροφής χρησιμοποιήθηκε και απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στην ομάδα που κοιμόταν έως 4 ώρες είχαν πολύ αυξημένη απόκριση σε διατροφικά ερεθίσματα και εντοπίστηκε πολύ αυξημένη δραστηριότητα σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με ανταμοιβή όπως το κέλυφος του φακοειδούς πυρήνα, τον επικλινή πυρήνα, τον θάλαμο, τη νήσο και το προμετωπιαίο φλοιό. Η ανταμοιβή αυτή συνδέεται στενά με την κατανάλωση τροφής και μάλιστα όσο πιο μεγάλη περιεκτικότητα σε σάκχαρο τόσο μεγαλύτερη η ανταμοιβή.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν την σαφή σύνδεση μεταξύ του ύπνου και την προδιάθεση για αυξημένη κατανάλωση τροφής. Υπάρχουν επιπλέον νευροχημικά σήματα, καθώς και επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν τη σχέση αυτή και φανερώνουν την σαφή σύνδεση μεταξύ κακού τρόπου ζωής, κακής διατροφής και άγχους με την αυξημένη συχνότητα παχυσαρκίας στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Βιβλιογραφία
Marie-Pierre St-Onge, Andrew McReynolds, Zalak B Trivedi, Amy L Roberts, Melissa Sy, and Joy Hirsch, Am J Clin Nutr, April 2012, vol. 95 no. 4 818-824

Πηγές: www.detoxcenter.gr