Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Σχεδόν 2 στους 10 Έλληνες άνω των 18 ετών είναι ... παχύσαρκοι!


Δρ Δημήτρης Ζ. Ψυρρόπουλος

Η παχυσαρκία ... δεν ταιριάζει με τη μόρφωση ...!

Σε ποσοστό 17,6% των ανδρών και γυναικών άνω των 18 ετών στην Ελλάδα είναι παχύσαρκο. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ κυμαίνεται μεταξύ 8% και 23,9%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, που δόθηκαν το Νοέμβριο 2012 στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες και αφορούν την περίοδο 2008-2009, στα 19 κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν στοιχεία, τα υψηλότερα στη Μεγάλη Βρετανία ( 23,9% για τις γυναίκες και 22,1% για τους άνδρες) και τη Μάλτα ( 21,1% για τις γυναίκες και 24,7% για τους άνδρες).

Τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας παρατηρούνται στη Ρουμανία (8% για τις γυναίκες και 7,6% για τους άνδρες), την Ιταλία ( 9,3% για τις γυναίκες και 11,3% για τους άνδρες) και τη Βουλγαρία ( 11,3% για τις γυναίκες και 11,3% για τους άνδρες).

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις γυναίκες στην Ελλάδα, η παχυσαρκία αφορά το 3,2% των γυναικών ηλικίας 18-24 ετών, το 9,2% στις ηλικίες 25-44 ετών, το 24,6% στις ηλικίες 45-64 ετών και το 32,4% στις ηλικίες 65-74 ετών.

Σε ό,τι αφορά τους άνδρες, στη χώρα μας, η παχυσαρκία αφορά το 3,7% των ανδρών ηλικίας 18-24 ετών, το 15,4% στις ηλικίες 25-44 ετών, το 22,7% στις ηλικίες 45-64 ετών και το 25,8% στις ηλικίες 65-74 ετών.

Από τα στοιχεία της Eurostat προκύπτει ακόμη, ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ η παχυσαρκία μειώνεται όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα για την Ελλάδα, η παχυσαρκία αφορά το 25,2% των γυναικών με "χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης" το 13,5% των γυναικών με "μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης" και το 8,4% των γυναικών "με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης".

Σε ό,τι αφορά τους άνδρες στην Ελλάδα η παχυσαρκία αφορά το 20,2% των ανδρών με "χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης" το 17,6% των ανδρών με "μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης" και το 13,9% των ανδρών "με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης".

Πηγές: news247.gr