Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Οικογενειακό κουΐζ ... υγιεινών διατροφικών συνηθειών ...!

Τύμπα Ελένη, MSc, PhD


Οικογενειακό κουΐζ υγιεινών συνηθειών


Παρατίθεται ένα μίνι οικογενειακό κουΐζ 11 ερωτήσεων, που θα μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε εάν ακολουθούμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Συμπληρώστε το παρακάτω οικογενειακό κουΐζ υγιεινών συνηθειών! Θα σας βοηθείσει να ανακαλύψετε τα σημεία στα οποία, εσείς και η οικογένειά σας, χρειάζεται να κάνετε αλλαγές!
  
-Ναι: 2 βαθμοί
-Μερικές φορές: 1 βαθμός
-Όχι: 0 βαθμοί

Αποτελέσματα

Εάν το συνολικό σας σκορ είναι:

•    Από 20-22 βαθμοί:

Η οικογένειά σας έχει υγιεινό τρόπο ζωής και σωστές διατροφικές συνήθειες! Συνέχισε έτσι!

•    Από 13-19 βαθμοί:

Η οικογένειά σας προσπαθεί αρκετά να ακολουθήσει σωστές διατροφικές συνήθειες. Ωστόσο, χρειάζεται να προσπαθήσει περισσότερο σε τομείς στους οποίους έχετε απαντήσει όχι ή μερικές φορές.

•    Λιγότεροι από 12 βαθμοί:  

Χρησιμοποιείστε ως οδηγό αυτό το ερωτηματολόγιο ώστε να αλλάξετε διατροφικές συνήθειες. Ξεκινήστε τώρα!

Πηγές: ygeiaonline.gr (Α. Δουλγέρη)