Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ


Η "Εταιρεία Μελέτης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, ΕΜΚΑΝ" και η Καρδιολογική Κλινική του Γ. Ν. Θεσσαλονίκης "Γ. Γεννηματάς" οργανώνουν την  ενδιαφέρουσα και επίκαιρη 4η/2011 Επιστημονική Ημερίδα «Προσεγγίζοντας την υπερκοιλιακή καρδιακή αρρυθμία στους ενήλικες» στο 
Ολυμπιακό Μουσείο - Μουσείο Αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη (Σάββατο, 9 Απριλίου 2011, 09.00-14.00, Είσοδος ελεύθερη, Χορήγηση μορίων παρακολούθησης CME - CPD, EACCME – UEMS). 

Για την Οργανωτική Επιτροπή,


Δρ Ψυρρόπουλος Ζ. Δημήτριος
Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ. - Πρόεδρος ΕΜΚΑΝ

Γραμματεία:
-Καρδιολογική Κλινική, Εθνικής Αμύνης 41, ΤΚ 54635, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-963286, Φαξ: 2310-963288, Website: www.g-cardiology.gr, e-mail: info@g-cardiology.gr
-Εταιρεία Μελέτης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, Αλ. Παπαναστασίου 49, ΤΚ 54453, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-920040, Website:  www.sos-cardiovascular.org, e-mail: info@sos-cardiovascular.org